Sąd w Bytomiu miażdży obostrzenia !

W bytomskim Sądzie zapadł wyrok w sprawie mieszkańca który podczas ubiegłorocznego lockdownu przebywał w Parku Kachla.

Mieszkaniec według skierowanego do Sądu wniosku złamał zakaz przemieszczania się. Zarzuty wobec bytomianina zostały oddalone.

Sąd Rejonowy w Bytomiu nie zostawił suchej nitki na zarzutach kierowanych wobec mieszkańca.

W uzasadnieniu wyroku czytamy : “ Zakaz poruszania się czy ograniczenie mogłyby być wprowadzone w warunkach o jakich mowa w przepisie art. 228 Konstytucji ”

Sąd podkreślił również : “ Zdaniem Sądu ograniczenia w związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie mogą naruszać podstawowych praw i wolności.” oraz “ograniczenia takie nie mogą być zatem wprowadzane aktem prawnym niższej rangi jakim jest rozporządzenie”

Całość wyroku prezentujemy poniżej :

Jak podkreśla obrońca Mec. Aleksandra Witeszczak z Kancelarii Adwokackiej Aleksandra Witeszczak ” Podobne wyroki zapadają już w innych miastach np. w Chorzowie. Wymiar sprawiedliwości jasno wyraża się o bezprawności obostrzeń”

Mecenas Aleksandra Witeszczak była obrońcą mieszkańca.